Sveriges riksbank

Riksbanken är Sveriges centralbank som sitter i riksbankshuset i Sveriges huvudstad Stockholm. Sveriges riksbank är även en av riksdagens myndigheter. 1668 grundades riksbanken som egentligen heter Riksens Ständers Bank och är faktiskt världens äldsta centralbank. Varför den heter riksbanken och inte vara en vanlig bank är för att den har andra uppgifter. Riksbankens uppgifter är inte att locka kunder, skapa privat samt företagskonton eller låna ut pengar. Nej, utan deras uppgift är att ha ansvar för penningpolitiken. Deras mål med att ha ansvar för penningpolitiken är att upprätthålla ett fast penningvärde som inte ska röra på sig. Sveriges riksbank har även ett uppdrag till och det är att hjälpa och stödja ett säkert och effektivt betalningsväsende.

Hur banken bildades för lite mindre än 400 år sen berodde på att Stockholm Banco, som även kallas för Palmstruchska banken, gick omkull samma hår som Sveriges riksbank grundades. Just för att Sveriges riksbank köpte upp Stockholm Banco. Dessa två banken är många historiska meriter, bland annat att Stockholm Banco var Sveriges äldsta bank och var först i Europa på att ge ut sedlar. Just detta ledde till deras konkurs, allt detta sedelutgivande. Samt misstron till Johan Palmstruchs bakslag som ledde till att de dröjde lång tid innan det gavs ut ny sedelutgivning. 1931 var den svenska valutan säkrad och man kunde byta ut papperslapparna till guldmynt. Enligt en av sveriges alla grundlagar var banken skyldig att byta ut alla dessa papperslappar till guldmynt innan 1975, vilket dom tog bort och bytte ut till en tillfällig lag som innefattade att banken var befriad från den skyldigheten. Den temporära lagen förnyades år efter år fram till 1975 så lagen blev en grundlag igen.

I nutid sitter som sagt alla som jobbar för Sveriges riksbank i en stor byggnad i centrala Stockholm. Riksbankens chef väljs och utses av riksbanksfullmäktige och sitter på sin plats ungefär fem till sex åt i taget innan riksbanksfullmäktige utser en ny chef. Som sagt så är Sveriges riksbanks syfte att upprätthålla prisstabiliteten samt att hjälpa till så det är ett säkert och effektivt betalningsväsende. Det är till exempel riksbanken som ger ut alla våra mynt och sedlar. Dom bestämmer även när man ska byta ut en sedel, vilka som ska få vara på våra svenska sedlar samt hur dom ska se ut. Det har dom haft ensamrätt om sedan 1904. Dom fastställer även referensräntor, som exempelvis reporätan. Svenska riksbank har en otroligt viktig roll i svenska samhället och våran dagliga ekonomi. Dom flesta svenskar och medborgare tänker inte på hur viktigt det är att vi har Sveriges riksbank som sköter exempelvis penningsvärdet så det är fast. Hade vi inte haft Sveriges riksbank hade vi inte haft det så bra som vi har nu och framförallt inte den ekonomin.

Dessutom är en av deras arbetsuppgifter att främja ett säkert och väl effektivt betalningsväsende. Eftersom Sveriges riksdag i princip äger Sveriges riksbank är det högt uppsatta människor som jobbar där och förväntas göra sitt jobb väl men eftersom inte speciellt många vet vad dom gör får dom inte speciellt mycket uppmärksamhet.